หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
ตามรอยพระราชา พัฒนาการศึกษา สร้างศรัทธาวิชาชีพครู คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตอาสา นำพาความพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ กรรมการได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

งานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ

24 -25 ก.พ 2562 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมวันมาฆบูชาในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยจัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน ที่วัดโบสถ์สามเสน

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการสุนิพา ไชยหงษ์ ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศิจกายน ของทุกปี เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนรู้จักและรักในประเพณีไทย และสืบสานประเพณีลอยกระทง

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง์ ประจำปี 2561 ขอบคุณเจ้านาที่จากสถานีดับเพลิงสามเสน ที่มาให้ความรู้เกี่ยมกับการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

 


 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits