หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
ตามรอยพระราชา พัฒนาการศึกษา สร้างศรัทธาวิชาชีพครู คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตอาสา นำพาความพอเพียง

เทิดทูนสถาบัน

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี่...

โรงเรียนคุณธรรม

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี่...

 

กิจกรรมหน้าเสาธง

. - วันจันทร์ เทิดทูนสถาบัน
. - วันอังคาร สาระน่ารู้
. - วันพุธ ถ้อยคำสำนวน
. - วันพฤหัสบดี อาเซียนน่ารู้
. - วันศุกร์ ต้นกล้าแห่งศรัทธา มนตราแห่งคุณธรรม

ดูภาพกิจกรรมที่นี่...

กิจกรรม Save the Children

. - โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ของนักเรียนชั้นปีที่ 6 

ดูภาพกิจกรรมที่นี่...

สุขภาวะอนามัย

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี่...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 2561

ดูภาพกิจกรรมที่นี่...

 

 


 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits