หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
ตามรอยพระราชา พัฒนาการศึกษา สร้างศรัทธาวิชาชีพครู คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตอาสา นำพาความพอเพียง

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศิจกายน ของทุกปี เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนรู้จักและรักในประเพณีไทย และสืบสานประเพณีลอยกระทง

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง์ ประจำปี 2561 ขอบคุณเจ้านาที่จากสถานีดับเพลิงสามเสน ที่มาให้ความรู้เกี่ยมกับการเกิดเพลิงไหม้ และการดับเพลิง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ิเนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

 

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ท่านรองผู้อำนวยการ เนาวรัตน์ ขจรเดชะ พร้อมคณะครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561

เวลา 9.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

เทิดทูนสถาบัน

 

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

โรงเรียนคุณธรรม

 

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

กิจกรรมหน้าเสาธง

. - วันจันทร์ เทิดทูนสถาบัน
. - วันอังคาร สาระน่ารู้
. - วันพุธ ถ้อยคำสำนวน
. - วันพฤหัสบดี อาเซียนน่ารู้
. - วันศุกร์ ต้นกล้าแห่งศรัทธา มนตราแห่งคุณธรรม

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

กิจกรรม Save the Children

. - โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ของนักเรียนชั้นปีที่ 6 

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

สุขภาวะอนามัย

 

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา 2561

<<<ดูภาพเพิ่มเติม>>>

 

 


 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits