โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

   หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา2562
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
ตามรอยพระราชา พัฒนาการศึกษา สร้างศรัทธาวิชาชีพครู คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตอาสา นำพาความพอเพียงจัดกิจกรรม”การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ กรรมการได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562<<<ดูภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ เพจ: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - วัดโบสถ์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ >>>

 


 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits