หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ห้องสมุด3D
คะแนนการประเมินห้องสมุด3D
บรรยากาศห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
Roadmap BBL Gym
AURASMA
การเรียนรู้แบบโครงการผสานการบูรณาการเทคโนโลยี
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานงานพระราชดำริ


 


-------------------------------------------
คู่มือการสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ
สถาบันภาษาไทย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


...Download file...

-------------------------------------------
เอกสาร พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี
พลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยทฤษฎี BBL


...Download file...

-------------------------------------------
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ


...Download file...

-------------------------------------------

 
 

กิจกรรมวันคริสต์มาส
เนื่องด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของ
เจ้าของภาษา


ภาพกิจกรรมที่นี่..

 

รองผู้อำนวยการเนาวรัตน์ ขจรเดชะ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบถส์)ในพระราชูปถัมภ์ฯที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67


ภาพกิจกรรมที่นี่..
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เนื่องด้วยวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ภาพกิจกรรมที่นี่..


 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมที่นี่...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร จำนวน 15 ไตร
แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 15 โรงเรียน เพื่อถวายแด่พระอุปัชฌาย์
และเครื่องบวชสามเณร 975 รูป พร้อมรับนาคไว้ในพระราชานุเคราะห์
ในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมที่นี่...


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

ภาพกิจกรรมที่นี่...


พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60
พรรษาี ผู้เป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


ภาพกิจกรรมที่นี่...


กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดพิธีถวายพระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560


ภาพกิจกรรมที่นี่...


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559


ภาพกิจกรรมที่นี่...


   

 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits