โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

   หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา2562
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
ตามรอยพระราชา พัฒนาการศึกษา สร้างศรัทธาวิชาชีพครู คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติจิตอาสา นำพาความพอเพียง


 

 


 

กิจกรรมวันเด็ก

มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่

จัดกิจกรรม”การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันต่อต้านยาเสพติด

พิธีไหว้ครู

 <<<ดูภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ เพจ: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - วัดโบสถ์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ >>>

 


 
NEWS
 
 
 
 
count web site visits