หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา2562
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561     03-12-2018 10:20
   
 

 

กิจกรรมโรงเรียน
  •  

โครงการร่วมใจโรงเรียนคุณธรรม

  •  
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
  •  
มัทนะพาธา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
  •  
 มัทนะพาธา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
  •  
สอบ 7th TMC - Preliminary National Examinations (Pre-NE)
  •  
งานแสดงผงงานโครงการ Save the Children
  •  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  •  
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
  •  
 ทัศนศึกษาดรีมเวิลด์