หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา2562
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา2562     25-09-2019 11:16
   
 

 

กิจกรรมโรงเรียน
  •  

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562

  •  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ กรรมการได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  •  
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
  •  
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
  •  
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
  •  
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม 2562
  •  
 การจัดกิจกรรม”การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  •  
 
  •