หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ห้องสมุด3D
คะแนนการประเมินห้องสมุด3D
บรรยากาศห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
Roadmap BBL Gym
AURASMA
การเรียนรู้แบบโครงการผสานการบูรณาการเทคโนโลยี
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    ข้อมูลโรงเรียน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     04-08-2011 07:42
   
 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  

             

          พระตราสัญลักษณ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเป็นพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ประดิษฐานเหนือข้อความ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

อักษรย่อโรงเรียน

          ท.ป. ขนาดความสูง 1.5 ซม.  สีน้ำเงิน  ปักอยู่บนด้านขวาของเสื้อนักเรียน

เป็นพระนามย่อ พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 

สีประจำโรงเรียน    “ สีฟ้าแก่ ฟ้าอ่อน ”

          สีฟ้า หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีท้องฟ้าที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล  

          และเป็นสีประจำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้มีคุณภาพ  ยังความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า

          สีฟ้า จึงหมายถึง การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เป็นการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด พัฒนาอย่างยั่งยืน

          ธงประจำโรงเรียน      ฟ้าอ่อน - ฟ้าแก่ 

          ค่านิยมร่วม(Value)      สืบสานสายใยรักแห่งครอบครัว 

          ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นสาละ เป็นต้นไม้ที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงปลูกเป็นที่ระลึกเนื่องในวันเสด็จฯ เปิดป้ายชื่อ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันจันทร์ที่  27 กรกฎาคม 2552