หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี     07-01-2013 09:05
   
 

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป. 1

ป.2

  • แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ป.2

ป.3

  • แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3

ป.4