หน้าหลัก | Admin

 
 
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
ข้อมูลติดต่อ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
วัตถุประสงค์
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติการปี 2561
เผยแพร่ผลงานระดับปฐมวัยภาพสามมิติ (Pop-up)
เผยแพร่ผลงานวิชาคณิตศาสตร์

 

   
มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูพระปณิธาน สืบสานสายใยรัก

  : :    กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2555     26-04-2013 22:14
   
 
กิจกรรมโรงเรียน
 •  
ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมกันทำบุญตักบาตร ....
 •  
พิธีบรรพชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 •  
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 55
 •  
กิจกรรมไหว้ครู 16 มิถุนายน 55
 •  
ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมิโชติ
 •  
การประชุมแผนในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 14 โรงเรียน
 •  
เปิดบ้านสืบสานสายใยรัีกแห่งครอบครัว ครั้งที่ 3
 •  
กิจกรรมเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จังหวัดนครนายก
 •  
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
 •  
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
 •  
คณะเจ้่าหน้าที่ เทศบาลนครยะลาเข้าเยี่ยมชมดูงาน
 •  
คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วังอัมพรสถาน
 •  
คณะครู/ผู้บริหารและนักเรียน พร้อมใจกันไปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ณ วัดโบสถ์